0 1 2 3 3

Dílny

Software Dílny umožňuje kompletní zpracování objednávek odběratelů a dodavatelů včetně jejich automatické realizace, jako je naskladnění, vyskladnění a fakturace.

Při zpracování dodavatelských objednávek dokáže jednoduše a přehledně vyhodnotit stav všech ostatních objednávek na konkrétního dodavatele a tím tak umožnit jejich jednoduchou realizaci.

Při realizaci odběratelských objednávek popřípadě při vyskladnění konfrontuje skutečný stav zboží na skladě a vyhodnocuje tento stav v závislosti na ostatních objednávkách.

Umožňuje fakturaci nejen skladových položek, ale i práce a subdodávek, které lze zadávat přímo při vytváření faktury nebo objednávky.

Dále umožňuje vystavení faktur v jiných jazycích a měnách a také variabilitu cen, např. slevy, přirážky, speciální ceníky pro různé odběratele.